LinkedIn

Raalte

Raalte

In 2050 moet Raalte ‘duurzaam’ zijn, aldus de gemeenteraad in 2012. Als begin diende een Visie voor 2050 en een Uitvoeringsplan voor de komende jaren te worden ontwikkeld. Natuurlijk gaat deze opgave de hele Raalter gemeenschap aan, de gemeente kan het niet alleen, is slechts een hele kleine speler. Ik adviseerde een co-creatie proces met vertegenwoordigers van de gemeenschap. Draagvlak en commitment werden gecreëerd door middel van gesprekken en verschillende workshops. Ook binnen de gemeentelijke organisatie werkten we aan draagvlak, bekendheid en communicatie over het onderwerp duurzaamheid. Tenslotte participeerden 90 mensen in een werkconferentie van een hele dag. Bijzonder was de deelname van kinderen van diverse basisscholen. Zij maaktne hun eigen visies en stelden kritische vragen aan de overige deelnemers. Meerdere visies zijn ontwikkeld, die elkaar prachtig complementeren en ook grotendeels overlappen. Voor het uitvoeringsprogramma zijn een 12-tal projecten gedefinieerd door externe partijen waarvoor de gemeente slechts als facilitator behoeft op te treden.

www.raalte.nl/raalte-werkt-aan/raalte-duurzaam-2050_42549/